Бауеровите бонбони припомнят бонбони, които могат да бъдат замърсени с хепатит А