Наградата на Алди Розе се завръща във времето за деня на майката