Три апликации с великолепни цветни съдове за готвене излизат на Aldi през април