Това са зимните свещи, които нашите редактори горят през целия сезон