Когато вашите правила противоречат на правилата на друг родител