Алманахът на фермерите и алманахът на старите фермери пуснаха своите прогнози за зимно време