Гигантската скакалец може да причини изгаряния от трета степен