Вътрешен разговор на открито, построен под крайбрежен дом