По-голямата част от страната ще има рекордно ниски температури за ноември