Прости съвети за безопасност на кухнята може да предотвратят бедствие