Вината на 7-те най-добри търговеца Джо под 15 долара за вечеря на благодарността