Лесни цветя, които задържат до лятната топлина в Средния Запад