График на братовчедите: Обяснени са втори братовчеди и веднъж отстранени