Американците се движат с по-ниска скорост, отколкото някога преди