Национален електрически код: Брой проводници в кутия